ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM CƯỜNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THU HỒI THUẾ VÀ CÁC LOẠI QUỸ NĂM 2023
Ngày 26/06/2023

Media/230_NamCuong/FolderFunc/202306/Images/ub1-20230627024136-e.jpg

Ngày 23 tháng 6 năm 2023 UBND xã tổ chức hội nghị triển khai thu hồi thuế và các loại quỹ đối với nhà Nước và địa phương năm 2023. dự hội nghị có các đại biểu đại diện Thường trực Đảng ủy- HĐND- UBND-UBMTTQ , các ban ngành đoàn thể, HTX dịch vụ nông nghiệp, đại diện các cơ sở thôn. Qua nội dung triển khai các đại biểu đã tập trung thảo luận đi đến thống nhất như sau,

Thời gian thu tập trung trong 2 ngày 01,02/7/2023 . Các khoản thu bao gồm, 

-Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

- Quỹ phòng chống thiên tai

-Quỹ bảo vệ trẻ em

- Quỹ đền ơn đáp nghĩa.

-Quỹ chăm sóc NCT

- Quỹ vệ sinh môi trường

- Các dịch vụ định mức kinh tế kỹ thuật của HTX dịch vụ nông nghiệp


Tổng lượt xem bài viết là: 58
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác