Cống lân 1
Ngày 12/08/2020

Thôn Hoàng Môn

Là công trình thủy lợi trọng điểm nằm trên địa bàn xã. Đã từng bị đế quốc mỹ cho máy bay lém bom phá hoại trong những năm chiến tranh.......

Media/230_NamCuong/Images/file-name-20741825595-4-e.png

Tin liên quan