Đền thờ Chủ Tịch Hồ Chí Minh
Ngày 12/08/2020

Thôn Đức Cường

Media/230_NamCuong/Images/202009/70e871171358ad028016a67e14f495a0-20200929022234-e.jpg

Xây dựng năm 1994.Được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia..........

Media/230_NamCuong/Images/file-name-20741825595-4-e.png

Tin liên quan