Đình làng Hoàng Môn
Ngày 12/08/2020

Thôn Hoàng Môn

Đình làng Hoàng Môn thờ vị thành hoàng làng.Đã đang được câp ủy đảng chính quyền và nhân dân xã đề nghị xét công nhận là di tích lịch sử ......

Media/230_NamCuong/Images/file-name-20741825595-4-e.png

 

Tin liên quan