Giới thiệu chung Xã
Ngày 24/04/2020

Vị trí địa lý xã Nam Cường:

Diện tích đất tự nhiên của Nam Cường là 381,7 ha, trong đó đất nông nghiệp 178,5ha. Dân số của xã có 905 hộ dân với 3226 nhân khẩu; trong đó: 100 % tỷ lệ đồng bào theo nương không có đồng bào theo thiên chúa giáo.

+ Phía Đông giáp xã Đông Minh và Biển Đông, ranh giới là Đê biển 5 với chiều dài 2,8km.

+ Phía Nam giáp xã Nam Thịnh và Nam Thắng, ranh giới là Đê biển 5 với chiều dài 2,8km.

+ Phía Tây giáp xã Tây Tiến, ranh giới là sông Lân.

+ Phía Bắc giáp xã Đông Lâm, ranh giới là Sông Lân

Xã Nam Cường có 01 Di tích lịch sử Quốc gia Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; 01 Chùa Thiên Long; 01 Đình làng và 01 Miếu làng; 01 điểm tiểu thủ công nghiệp với 5 doanh nghiệp đang hoạt động và sản xuất kinh doanh đã góp phần giải quyết cho hàng trăm lao động có thu nhập và việc làm ổn định. Ngoài ra phát huy tiềm năng, Nam Cường khai thác ngành nghề nuôi trồng thủy hải sản, trở thành một thế mạnh và là ngành kinh tế mũi nhọn của xã

Năm 2014 đã được phân loại đơn vị hành chính theo Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn: đạt loại I.

- Lịch sử: Quá trình phát triển

Lịch sử của xã Nam Cường được hình thành gắn liền với công cuộc khẩn hoang của Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ khẩn hoang bãi Tiền Châu lập ra huyện Tiền Hải. Cách đây 57 năm, vùng đất Nam Cường còn là bãi biển hoang vu lau lác sú vẹt. Thực hiện nghị quyết TW3 tại Đại hội Đảng toàn quốc năm 1960, Tiền Hải thực hiện 2 mũi tiến quân là: thâm canh cây cói và tiến quân ra biển. Tháng 3/1960 huyện Tiền Hải huy động nhân công các xã đắp con đê từ Thôn Hoàng Môn đến xã Nam Thịnh dài 2 km. Ngày 19/4/1961 xã mới Nam Cường được hình thành.

 Ngày 26 / 3/1962, một niềm vinh dự thật lớn lao đã đến với Đảng bộ và Nhân dân Nam Cường được đón Bác Hồ về thăm và căn dặn: “Được biết đồng bào Nam Cường có nhiều thành tích trong khai hoang lấn biển. Bác cùng các đồng chí lãnh đạo ở Trung ương thay mặt Đảng, Chính phủ về thăm đồng bào Nam Cường”. Bác khen ngợi đồng bào đã có tinh thần khắc phục khó khăn, quyết tâm lấn biển quai đê mở rộng diện tích canh tác, làm giàu cho mảnh đất quê hương.

Ngày 05/9/1975, Bộ trưởng Phủ Chủ tịch ban hành Quyết định số 234-BT về việc thành lập xã Nam Cường thuộc huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Trong cuộc đấu tranh giữ làng, giữ nước, người dân xã Nam Cường, huyện Tiền Hải đã cho thấy sức mạnh đoàn kết cộng đồng, tinh thần kiên trung bất khuất và sớm giác ngộ lý tưởng, cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân xã Nam Cường đã tiễn đưa trên 800 người con quê hương lên đường làm nhiệm vụ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ Quốc góp phần cùng nhân dân cả nước khởi nghĩa giành chính quyền; chi viện sức người, sức của trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, khi đế quốc Mỹ leo thang đánh phá Miền Bắc; nhân dân Tiền Hải vừa quyết tâm chiến đấu xây dựng và bảo vệ Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa “ chia lửa với tiền tuyến” quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Kết thúc các cuộc kháng chiến, toàn xã có 11 Mẹ được truy tặng “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng”; 04 lão thành cách mạng; 1 đồng chí cán bộ tiền khởi nghĩa, 140 gia đình có công với cách mạng; 77 người con của quê hương đã anh dũng hi sinh được Nhà nước công nhận là liệt sỹ, 65 thương, bệnh binh; 86 người con đã để lại một phần xương máu nơi chiến trường và mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo do chiến tranh để lại, trên 180 người được tặng thưởng Huân, Huy chương các loại; trên 600 người con đã cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ Quốc

Tính đến năm 2020, xã Nam Cường, huyện Tiền Hải trải qua 45 năm hình thành và phát triển (1975 - 2020), kỷ niệm 58 năm ngày Bác Hồ về thăm xã Nam Cường (26/3/1962-26/3/2020) xã đang có bước chuyển mình mạnh mẽ trước xu thế hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Về Giáo dục:

Sự nghiệp Giáo dục và đào tạo được cấp ủy, chính quyền và nhân dân quan tâm. Các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”,“Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Khuyến học, khuyến tài", và cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" đã được triển khai rộng khắp và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học, ngành học trong xã. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đủ về số lượng, chất lượng được nâng lên, 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn hóa. Số lượng học sinh đến trường đạt tỷ lệ cao, không có học sinh bỏ học. Trường Mầm non  huy động tỷ lệ trẻ trong độ tuổi đến trường bình quân 5 năm đạt 80%. Trường Tiểu học luôn thực hiện tốt chương trình phổ cập giáo dục đúng độ tuổi. Đến nay toàn xã có 2/2 trường (Trường Tiểu học và Trường Mầm non) đạt chuẩn Quốc gia đạt tỷ lệ 100%. Tỷ lệ phổ cập giáo dục và xóa mù chữ trong các độ tuổi đạt 99,7% dân số. Công tác xã hội hoá giáo dục, đào tạo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đạt kết quả tốt. Quy mô trường lớp và cơ sở vật chất luôn được đầu tư đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng của các nhà trường. Hàng năm, tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường Trung học phổ thông, Cao đẳng, Đại học năm sau cao hơn năm trước và đứng trong tốp đầu của huyện Tiền Hải.

- Về Giao thông:

Từ năm 2013 - 2018, xã đã lồng ghép và thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt khi triển khai thực hiện quyết định 19/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ xi măng xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn đã tạo ra sự đột phá tích cực trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn xã, trong 5 năm đã cứng hóa 4,3km kênh mương; 2,44 km đường giao thông nội đồng; 18 km đường giao thông nông thôn, xây dựng sân vận động trung tâm với diện tích 8.000m2, xây dựng thêm 2 phòng trạm y tế, là xã đầu tiên xây dựng lò đốt rác diện tích 10.000m2 theo chủ trương của Tỉnh góp phần giải quyết tốt công tác vệ sinh môi trường; qui hoạch 2,5ha diện tích đất nghĩa trang đảm bảo tiêu chí theo quy định. Đầu tư xây 19 cầu,cống và 21km rãnh thoát nước phục vụ dân sinh; xây mới 01 trạm bơm, nạo vét 6,8km sông dẫn phục vụ sản xuất. Tổng các nguồn vốn đầu tư trực tiếp cho công tác xây dựng NTM đạt trên 20 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp trên hỗ trợ là trên 8 tỷ đồng, ngân sách xã trên 4 tỷ đồng, ngân sách khen thưởng 3 tỷ đồng, ngân sách xã hội hóa là trên 5 tỷ đồng và hiến 4,2 ha đất để thực hiện đồn điền đổi thửa, hàng nghìn mét vuông đất để xây dựng đường giao thông.

- Về Kinh tế:

Từ năm 2010 đến nay, thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ và Nhân dân xã Nam Cường, huyện Tiền Hải đã đoàn kết, thống nhất, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khai thác mọi nguồn lực xã hội để tập trung phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Kinh tế phát triển tương đối toàn diện, tốc độ phát triển kinh tế tăng trưởng khá, tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản trong cơ cấu kinh tế tăng nhanh, nhiều dự án đầu tư được triển khai thực hiện;

Sản xuất nông nghiệp, thủy sản phát triển toàn diện, chuyển biến tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa, khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của xã ven biển và truyền thống thâm canh. Giá trị sản xuất bình quân 10 năm đạt 47,9%.

 Đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu mùa vụ để tạo ra sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao. Ưu tiên cho công tác quy hoạch và thực hiện giao thông thủy lợi nội đồng, năm 2011 thực hiện dồn điền, đổi thửa chỉ còn 1 hộ/1 thửa; tập trung qui vùng toàn xã cấy 1 loại lúa chất lượng cao; thực hiện cơ giới hóa 100% các khâu sản xuất; từng bước tạo sự liên kết giữa Nhà nông, Nhà nước, Nhà khoa học và Doanh nghiệp từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện tốt các chính sách, cơ chế hỗ trợ sản xuất Nông nghiệp, quản lý chặt chẽ việc kinh doanh, buôn bán giống cây trồng, vật nuôi và vật tư nông nghiệp. Năng suất lúa bình quân của xã đạt từ 110 - 125tạ/ha/năm. Giá trị sản xuất ngành trồng trọt bình quân 10 năm đạt 18% trong tổng giá trị Nông nghiệp.

Chăn nuôi tiếp tục phát triển mạnh về quy mô; số lượng gia súc, gia cầm năm sau tăng so với năm trước. Xã có 3 trang trại với quy mô khép kín, trong đó 1 trang trại nuôi lợn công nghệ cao với sản lượng 4.200 – 5.000 tấn/năm; 1 trang trại nuôi gà  8.000 con/ lứa; 1 trang trại nuôi thỏ sinh sản với quy mô 700 - 800 con, ngoài ra trên địa bàn xã phát triển có hiệu quả 26 gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, chăn nuôi bò thịt. Công tác tiêm phòng, kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được triển khai thực hiện tốt, không có dịch bệnh xảy ra và là ngành mũi nhọn của địa phương, đưa ngành chăn nuôi đứng đầu tỉnh Thái Bình trong nhiều năm liền được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tặng Bằng khen và Ủy ban nhân dân Huyện Tiền Hải tặng giấy khen.

Thủy sản phát triển mạnh cả nuôi trồng, khai thác. Diện tích nuôi trồng  117 ha/năm. Giá trị sản xuất bình quân đạt 63,9% trong tổng giá trị ngành Nông nghiệp, Thủy sản; Thực hiện quy hoạch vùng nuôi ngao; nuôi tôm; nuôi cá là đối tượng nuôi  chủ lực …. Kết hợp phát triển nuôi trồng thủy sản gắn với bảo vệ môi trường. Ngoài ra qui hoạch chuyển đổi 12 ha đất úng trũng sang nuôi  thủy sản nước ngọt kết hợp mô hình VAC nuôi cá vược, cá Chình, cá trắm đen,...sản lượng đạt từ 5 – 6 tấn/ha, giá trị 500 – 600 triệu đồng; một số mô hình đưa vào nuôi tôm thẻ, tôm sú đã cho giá trị 200 – 300 triệu đồng/ ha. Bên cạnh đó với 21 tàu thuyền tham gia đánh bắt ven biển ổn định đời sống cho trên 50  ngư dân. Năm 2016 hạ thủy một tàu hậu cần trị giá 14 tỷ đồng theo chương trình hỗ trợ Nghị định 67/CP đã và đang phát huy hiệu quả.

Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch nông thôn được cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đến nay tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh là 100%.