1. Đảng ủy
  • Hoàng Ngọc Sang

   Chức vụ: Bí Thư

   SĐT: 0982880999

  • Đặng Văn Liệu

   Chức vụ: Phó Bí Thư

   SĐT: 0358269645

  1. Hội đồng nhân dân
   • Hoàng Ngọc Sang

    Chức vụ: Chủ Tịch HĐND

    SĐT: 0982880999

   • Hoàng Văn Khải

    Chức vụ: Phó Chủ Tịch

    SĐT: 0983050738

  2. Ủy ban nhân dân
   • Mai Văn Hoài

    Chức vụ: Chủ Tịch

    SĐT: 0989706145

   • Bùi Xuân Tiến

    Chức vụ: Phó Chủ Tịch

    SĐT: 0905815829

   1. tư pháp – hộ tịch
    • Nguyễn Thị Gấm

     Chức vụ: Công Chức Tư pháp Hộ Tịch

     SĐT: 0934382252

    • Nguyễn Thị Chỉnh

     Chức vụ: Công Chức Tư pháp

     SĐT: 0332817556

    1. văn hóa – xã hội
     • Hoàng Đức Thiện

      Chức vụ: Công chức VH, TT, TT

      SĐT: 0972114075

     • Doãn Văn Thanh

      Chức vụ: Công chức LĐTBXH

      SĐT: 0973384365

    2. Công an xã
     • Thượng úy- Nguyễn Trí Thức

      Chức vụ: Trưởng Công an

      SĐT: 0984653004

     • Trung úy Trần Đức Đạo

      Chức vụ: Trung Úy, Cán bộ Công an xã

      SĐT: 0359021336

     • Đỗ Văn Đô

      Chức vụ: Trung Úy, Cán Bộ Công An xã

      SĐT: 0985531363

    3. địa chính - xây dựng
     • Trương văn Khiêm

      Chức vụ: Công chức Địa chính NN, TL, MT

      SĐT: 0975311588

     • Lương Văn Thành

      Chức vụ: Công chức ĐC, XD, GT, NN.XDNTM

      SĐT: 0973626098

    4. văn phòng – thống kê
     • Đỗ Thị Mận

      Chức vụ: Công Chức Văn phòng HĐND .UBND

      SĐT: 0383722118

     • Phạm Văn Biên

      Chức vụ: Công Chức Văn phòng .Thống kê.Thủ Quỹ

      SĐT: 0963703889

    5. Kế Toán Ngân Sách
     • Phạm Thị Thu Thủy

      Chức vụ: Công Chức Kế Toán Ngân Sách

      SĐT: 0943101574

    6. BCH quân sự xã
     • Vũ Văn Quân

      Chức vụ: Chỉ Huy Trưởng Quân Sự

      SĐT: 0906129446

   2. Mặt trận tổ quốc xã
    • Lương Văn Biển

     Chức vụ: Chủ Tịch UBMTTQ xã

     SĐT: 0972188079

    • Vũ Đức Phố

     Chức vụ: Phó Chủ Tịch

     SĐT: 0399655331

    1. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
     • Nguyễn Thành Luân

      Chức vụ: Bí Thư Đoàn Thanh Niên

      SĐT: 0979660269

    2. Hội Cựu Chiến Binh
     • Phạm Quốc Trịnh

      Chức vụ: Chủ Tịch Hội CCB

      SĐT: 0362882787

     • Cao Văn Hòa

      Chức vụ: Phó Chủ Tịch

      SĐT: 0396678117

    3. Hội Nông dân
     • Đào Trọng Quyết

      Chức vụ: Chủ Tịch

      SĐT: 0985191823

     • Đào Văn Nguyên

      Chức vụ: Phó chủ Tịch Hội

      SĐT: 0972068566

    4. Hội Phụ nữ
     • Vũ Thị Nhẫn

      Chức vụ: Chủ Tịch hội phụ nữ

      SĐT: 0979098139

     • Hoàng Thị Huế

      Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã

   3. Thôn Chí Cường
    • Nguyễn Văn Trung

     Chức vụ: Trưởng Thôn Chí Cường

     SĐT: 0962730510

    • Nguyễn Văn Hùng

     Chức vụ: ĐUV Bí thư chi bộ

     SĐT: 0977975127

    • Vũ Thị Rậu

     Chức vụ: Phó Trưởng Thôn

     SĐT: 0974593527

    1. Thôn Đức Cường
     • Vũ Văn Tường

      Chức vụ: Phó bí thư chi bộ, Trưởng Thôn

      SĐT: 0966849383

     • Trần Xuân Động

      Chức vụ: Bí Thư Chi Bộ

      SĐT: 0388638539

     • Đinh Thị Len

      Chức vụ: Phó Trưởng Thôn

      SĐT: 0394380381

    2. Thôn Hoàng Môn
     • Nguyễn Hữu Thỉnh

      Chức vụ: Trưởng Thôn

      SĐT: 0973363243

     • Phan Văn Thơi

      Chức vụ: Bí Thư chi bộ

      SĐT: 0395082857

     • Hoàng Thị Dung

      Chức vụ: Phó Trưởng Thôn

      SĐT: 0374989385

   4. Trường Tiểu Học
    • Nguyễn Thị Thanh Trâm

     Chức vụ: BTCB - Hiệu Trưởng

     SĐT: 0987509666

    • Lâm Thành Hưng

     Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

     SĐT: 0368713567

    1. Trường Mầm Non
     • Trần Thị Hoa

      Chức vụ: BTCB - Hiệu Trưởng

      SĐT: 0902152538

     • Lương Thị Dung

      Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

     • Phạm Thị Thúy

      Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

    2. Hợp Tác Xã NN
     • Trần Thị Kinh

      Chức vụ: Giám Đốc HTX

      SĐT: 0367816626

    3. Trạm Y Tế
     • Phan Thị Hòa

      Chức vụ: Trạm Trưởng Trạm Y Tế

      SĐT: 0985538227

     • Nguyễn Thị Yến

     • Phan Thị Trang

     • Nguyễn Thị Thanh

      Chức vụ: Cán Bộ DS- GĐ

    4. Đài Truyền Thanh
     • Nguyễn viết Am

      Chức vụ: Trưởng Đài Truyền Thanh

      SĐT: 0963211262

    5. Hội Người Cao Tuổi
     • Vũ Đức Phố

      Chức vụ: Phó Chủ Tịch

      SĐT: 0399655331