Tuyên truyền
13/01/2021
Được sự nhất trí của ban đại diện người cao tuổi huyện Tiền Hải , Đảng ủy , UBND xã Nam Cường . sáng ngày 11/01/2021 Hội người cao tuổi xã Nam Cường tổ chức đại hội đại biểu NCT nhiệm kỳ 2021-2026
08/12/2020
NHÂN KỶ NIỆM 31 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CCB VIỆT NAM ( 06/12/1989-06/12/2020 ) ĐƯỢC SỰ NHẤT TRÍ CỦA BTV HỘI CCB HUYỆN VÀ ĐẢNG ỦY , UBND XÃ NAM CƯỜNG , SÁNG NGÀY 06/12/2020 , HỘI CCB XÃ NAM CƯỜNG TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC HỘI NĂM 2021