NAM CƯỜNG VỚI CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2021
Ngày 30/11/2020

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo số 82/KH-UBND ngày 19/10/2020 của UBND huyện Tiền Hải về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 . xã Nam Cường đã triển khai quyết liệt công tác này

Căn cứ luật nghĩa vụ quân sự . Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của UBND huyện Tiền Hải về việc tuyển, chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Ngay từ đầu tháng 11/2020 ban Chỉ huy Quân Sự xã đã xây dựng kế hoạch tham mưu cho cấp ủy, chính quyền , kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự xã , Triển khai thực hiện kế hoạch đã đề ra. Quyết Định thành lập tổ công tác xử lý vi phạm pháp luật theo Luật nghĩa vụ quân sự 

Media/230_NamCuong/Images/202011/z2203324244440-f0544d583d7aec4ca615013542765b2b-20201130031954-e.jpg
Media/230_NamCuong/Images/202011/z2203324244441-239fbed5a6c2e8c15c6b68ac85a7a8dd-1-20201130032032-e.jpg

Hội đồng nghĩa vụ Quân Sự xã đã họp phân công từng thành viên trong hội đồng , trong đó tập trung công tác tuyên truyền phổ biến Luật nghĩa vụ quân sự , Rà soát lập danh sách các thanh niên trong độ tuổi từ 18 - 25 tuổi , phân công các thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự rà từng ngõ , gõ từng nhà các gia đình có con em trong độ tuổi , lăm bắt tâm tư nguyện vọng và điều kiện của từng gia đình , từ đó làm tốt công tác tư tưởng cho các thanh niên trong độ tuổi cũng như các gia đình có con em trong đợt sơ khám tuyển lần này . Ấn định ngày sơ tuyển tại xã , trang trí khánh tiết khu vực sơ khám tuyển tại xã

Media/230_NamCuong/Images/202011/z2200296889554-620292dc63734781b7f7ae2654fbd84e-20201130033244-e.jpg

Đến sáng ngày 27/11/2020 các thanh niên đã phấn khởi , hăng hái đến địa điểm sơ tuyển tại xã để thực hiện việc sơ khám tuyển theo lệnh gọi 

Media/230_NamCuong/Images/202011/z2200296481947-78579aef939a864a8a378059fb02f660-20201130033630-e.jpg

Đến 17h ngày 27/11/2020 đã có 15 thanh niên trong độ tuổi đến địa điểm khám tuyển của xã để sơ tuyển lần đầu theo quy định . Các trường hợp còn lại ,các gia đình đã nên báo cáo và cam kết với hội đồng nghĩa vụ Quân Sự xã sẽ đưa con em mình về khám tuyển vào các ngày sau , đảm bảo đúng thời gian quy định, trong kế hoạch nhập ngũ năm 2020 ( vì lý do một số trường hợp đi làm ăn xa vắng nhà )

Với kế hoạch đã được xây dựng , sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị , phát huy truyền thống quê hương , hàng năm đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giao quân . Tin tưởng rằng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 của xã Nam Cường sẽ hoàn thành và tiếp tục hoàn thành vượt mức chỉ tiêu trên giao , Góp phần cùng quân và dân cả nước bảo vệ vững chắc Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ nghĩa.


Tổng lượt xem bài viết là: 149
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác